Restauracja “Cechowa”
Nazwa restauracji pochodzi od słowa cech. Cech to zawodowa organizacja zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obronę praw i interesów członków np. cech murarzy, cech krawców, cech optyków itp. , powstanie datuje się na wiek X-XII. Budynek, w którym mieści się restauracja jest siedzibą Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jest ona reprezentantem rzemiosła z województwa małopolskiego. Wystrój restauracji nawiązuje do nazwy, ozdobiona jest emblematami cechów ( niektórych już nie istniejących np. cech halabardników ). Bratnią organizacją Izby Rzemieślniczej jest Kongregacja Kupiecka ( założona w 1410 r. ) zrzeszająca kupców. Założyciel restauracji reaktywował Krakowską Kongregacje Kupiecką w 1989 r. stając na jej czele. Restauracja jest interesem rodzinnym, prowadzonym od blisko 40 lat.

The CECHOWA Restaurant
The name of the restaurant comes from the word “cech” (a guild). “Cech” is an organization grouping representatives of one or a few related crafts, aimed at increasing skills, defence of rights and interests of members, for example – brick layers, tailors, opticians etc. First organizations of this type date back to the 10th – 12th century. The building which houses the restaurant is the seat of Małopolska Chamber for Crafts and Entrepreneurship. The Chamber represents crafts from the Małopolska Province area. The decorations refer to the name of the restaurant. There are emblems of “cechs” (some of them no longer existing, like, for example, a “cech “ of halberdiers). A sister organization of the Chamber of Crafts is the Merchants Congregation (founded in 1410) and grouping traders. The founder of the restaurant reactivated the Kraków Merchants Congregation in 1989 and became its head. The restaurant is a family business with about forty years’ tradition.

KONTAKT

Restauracja "Cechowa"

31-011 Kraków
ul. Jagiellońska 11

telefon : (012) 421 09 36
fax : (012) 421 09 36

restauracjacechowa@gmail.com

Restauracja Cechowa | Utwórz swoją wizytówkę

Godziny otwarcia: 11.00 - do ostatniego klienta
O NASZ/ABOUT US